Zweinstein

The Wizarding World

Harry Potter

      

Naam: Harry James Potter
Geboortedatum: 31 juli 1980
Bloedstatus: Halfbloed
Moeder: Lily (Evers) Potter
Vader: James Potter
Oom en tante: Herman en Petunia Duffeling
Neef: Dirk Duffeling
Peetvader: Sirius Zwarts
Woonplaats: Ligusterlaan 4, Klein Zanikem
Huisdier: Een uil: Hedwig
Huiself: Knijster
Haarkleur: Zwart
Kleur van zijn ogen: Groen
Andere kenmerken: Een ronde bril en een litteken op zijn voorhoofd in de vorm van een bliksemflits.

Een maand nadat Harry samen met Hagrid zijn schoolspullen had gekocht op de Wegisweg, vetrok hij met de Zweinsteinexpres naar zijn nieuwe school. Aan boord maakte hij kennis met Ron Wemel en Hermelien Griffel, die zijn beste vrienden zouden worden. Op Zweinstein zat Harry in zijn eerste jaar op ongeveer hetzelfde niveau als de andere leerlingen. Op Zweinstein blijkt eens te meer hoe beroemd Harry is. Hij wordt regelmatig nagewezen en in het tweede boek herinneren medeleerling Kasper Krauwel en professor Gladianus Smalhart hem constant aan zijn beroemdheid. Harry vindt het echter niet prettig dat hij zo bekend is en zou maar wat graag van zijn litteken (de fysieke herinnering aan de gebeurtenis die hem zijn faam bezorgd heeft) af willen zijn. Vanaf het derde boek begint Harry's karakter te veranderen. Dat is deels toe te schrijven aan de puberteit, deels ook aan het feit dat Harry steeds meer leert over zijn verleden en dat van zijn ouders en zo geconfronteerd wordt met het slechte in de mens. Op sommige momenten neemt woede dan ook de overhand binnen Harry's persoonlijkheid. Dat gebeurt bijvoorbeeld als hij geconfronteerd wordt met Sirius Zwarts, de man die hij (overigens onterecht) verantwoordelijk stelt voor het verraad en daarmee de dood van zijn ouders. Een moordlustige emotie maakte zich op dat moment van hem meester. In het vierde boek weigerde hij halsstarrig zijn excuses aan te bieden tijdens een ruzie met zijn beste vriend Ron en in het vijfde boek begon hij bij het minste of het geringste te schreeuwen tegen zijn vrienden als hij het gevoel had dat ze hem niet begrepen. Naarmate Harry echter meer begint te beseffen in wat voor duistere tijden de tovenaarswereld (met de terreurdaden van Heer Voldemort) en hijzelf (als aangewezen persoon om Voldemort uit te schakelen, waarbij soms offers nodig zijn) verkeren, lijkt zijn karakter zich te ontwikkelen tot dat van iemand die goed met zijn lot om kan gaan. Zelfs onder het persoonlijk verlies van een dierbare in 1996 blijft Harry, zeker na enkele weken, behoorlijk kalm.

Ron Wemel

       

Naam: Ron Bilius Wemel
Geboortedatum: 1 maart 1980
Bloedstatus: Puurbloed
Moeder: Molly Wemel
Vader: Arthur Wemel
Broers en zus: Bill, Charlie, Percy, Fred, George en Ginny
Woonplaats: Het nest
Huisdier: Eerst een rat: Schurfie. Daarna een uil: Koekeroekus (Koe)
Kleur Ogen: Blauw
Haarkleur: Rood.

Alle personages noemen hem "Ron", met uitzondering van Loena Leeflang die hem voluit "Ronald" noemt, en Rons ex-vriendinnetje Belinda Broom die hem liefkozend "Ronnieponnie" noemt. Rons vader, Arthur Wemel, was tot aan boek zes hoofd van de Afdeling Misbruikpreventie Dreuzelvoorwerpen binnen het Ministerie van Toverkunst, een lage functie met een al even laag salaris. Als gevolg hiervan moesten de Wemels voor Ron veel dingen tweedehands aanschaffen, een feit dat bij Ron erg gevoelig ligt. In het zesde schooljaar van Ron wordt Arthur gepromoveerd en wordt hij Hoofd van de Afdeling voor de Opsporing en Inbeslagneming van Vervalste Verdedigingsspreuken en Beveiligende Voorwerpen.

Ron houdt van een goed spelletje Toverschaak en leert Harry schaken. Hij is erg bang voor spinnen, doordat zijn broer Fred ooit (toen Ron 3 was) zijn teddybeer in een grote spin veranderde. Ron voelt zich regelmatig 'de mindere' in gezelschap. Hij staat -voor zijn gevoel althans- in de schaduw van zijn oudere broers; en is daardoor op zoek naar succes. Hij geniet ervan om in de publiciteit te staan, en reageert soms wat jaloers wanneer anderen in het middelpunt van de belangstelling staan, zelfs wanneer het bijvoorbeeld Harry of Hermelien betreft. Rons loyaliteit en vriendschap tegenover Harry en Hermelien is echter zeer groot, hij gaat voor ze door het vuur. Op Zweinstein deelt Ron een slaapzaal met Harry, Marcel Lubbermans, Simon Filister en Daan Tomas, die alle jongens van Griffoendor zijn die in hetzelfde jaar zitten.

Hermelien Griffel

             

Naam: Hermelien Jane Griffel
Geboortedatum: 19 september 1979
Bloedstatus: Dreuzel kind
Moeder en vader: Naam is onbekend. Ze waren allebij tandarts
Broers en zussen: Enig Kind
Woonplaats: Is onbekend
Huisdier: Een kat: Knikkebeen
Kleur Ogen: Bruin
Haarkleur: Bruin
Uiterlijke kenmerken: Warrige bos bruin haar, een soort van bazige stem en grote voortanden.

Hermelien groeide op tussen Dreuzels en was zich niet bewust van haar verborgen toverkrachten tot ze op haar elfde een brief kreeg van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Nog voordat het schooljaar begonnen was kende Hermelien haar schoolboeken uit haar hoofd (Citaat uit het boek: "Hermelien maakte weer de indruk alsof ze haar schoolboeken had ingeslikt")

Vanaf dat moment is ze leerling aan Zweinstein. Zij en Ron Wemel zijn de beste vrienden van Harry Potter en ze moedert regelmatig over het stel. Ze is een beetje bazig en een echte studiebol. Haar dorst naar kennis blijkt ook reuze handig te zijn in veel van de avonturen die ze beleeft, maar haar onzekerheid en angst om fouten te maken zorgen er soms ook voor dat de zenuwen de overhand krijgen wanneer ze op de proef gesteld wordt.

Ze wordt vaak geplaagd omdat ze een warrige bos krulhaar heeft en een "onverbeterlijke betweter" is (een uitspraak van Sneep). Veel studenten bewonderen haar echter om haar intelligentie. Ze haalt tijdens de S.L.I.J.M.B.A.L.-examens voor al haar vakken de hoogste cijfers, behalve bij Verweer Tegen De Zwarte Kunsten waarvoor ze de één-na-hoogste score behaalt. Marcel, Harry en Ron zijn vaak afhankelijk van Hermelien voor hulp bij hun huiswerk en bij examens. In haar zesde jaar op Zweinstein wordt ze algemeen genoemd als de beste leerling van haar klas.

Draco Malfidus

               

Naam: Draco Malfidus
Geboortedatum: 05-06-1980
Bloedstatus: Puurbloed
Moeder: Narcissa Malfidus
Vader: Lucius Malfidus
Ooms en tantes: Bellatrix van Detta, Rodolphus van Detta, Andromeda Tops en Ted Tops.
Neven en nichten: Nymphadora Tops, Sirius en Regulus Zwarts.
Broers en zussen: Hij is enig kind
Woonplaats: Malfoy Manor
Kleur van zijn ogen: Grijs
Haarkleur: Witblond
Uiterlijke Kenmerken: Een bleek puntig gezicht.

Marcel Lubbermans

             

Naam: Marcel Lubbermans
Geboortedatum: 30-07-1980
Bloedstatus: Puurbloed
Moeder: Lies Lubbermans
Vader: Frank Lubbermans
Oma: Augusta Lubbermans
Broers en zussen: Hij is enig kind
Huisdier: Een pad: Trevor
Kleur van de ogen: Onbekend
Haarkleur: In de boeken wordt het beschreven als blond.
Uiterlijke kenmerken: Een rond gezicht, klein en mollig van lichaam.

Create a Free Website